80 χρόνια από την ίδρυση της ΚΟΠ

80 χρόνια από την ίδρυση της ΚΟΠ

Σαν σήμερα, 23 Σεπτεμβρίου, πριν από 80 χρόνια, 8 σωματεία αποφάσιζαν να ιδρύσουν την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ανάμεσα σε αυτά και η Ανόρθωσις Αμμοχώστου, η οποία μάλιστα έπαιξε σπουδαίο και καταλυτικό ρόλο στις τότε εξελίξεις, οι οποίες οδήγησαν τελικά μέσα από μαραθώνιες συζητήσεις στην εγκαθίδρυση της ΚΟΠ.

Στην πρώτη πενταμελή επιτροπή της ΚΟΠ συμμετείχε ο τότε γραμματέας και μετέπειτα ιστορικός πρόεδρος του Συλλόγου μας, Αναστάσιος Οικονομίδης.

Αναφέρει το τότε πρακτικό του Συλλόγου, στις 7 και 10 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα:

«Λόγω των πολλαπλών ζητημάτων τα οποία εγείρονται διά της διοργανώσεως κατ’ έτος διασυλλογικών πτωταθλημάτων ποδοσφαίρου, αποφασίζεται όπως προωθηθεί θέμα δια την ίδρυσην Παγκυπρίου Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ήτις θα επιλαμβάνεται όλων των ποδοσφαιρισκών προβλημάτων της νήσου.

Το Διοικητικόν Συμβούλιον εγκρίνει ανεπιφυλάτκως τας ενεργείας του Γραμματέως κ. Αναστάση Οικονομίδη και συγχαίρει αυτόν διά τηνεργασίαν του ως και την είσοδον της Ανορθώσεως εις την Κυπριακήν Ομοσπονδίαν Ποδοσφαίρου, της οποίας ο ίδιος εξελέγη μέλος του Διοκητικού αυτής Συμβουλίου.»

Σχετικά Νέα