Ανακοίνωση τμήματος ακαδημιών

Δοκιμαστικά και Εγγραφές για το κλιμάκιο Λεμεσού/Πάφου των Ακαδημιών

Η Ανόρθωσις Αμμοχώστου, Τμήμα Ακαδημιών και Αγωνιστικών Τμημάτων έχει προβεί στην πρώτη παγκύπρια αποτίμηση των στόχων λειτουργίας του, όπως αυτοί είχαν τεθεί από τον Αύγουστο του 2014. Οι στόχοι κάλυπταν, ανάμεσα σε άλλα:

  • Αγωνιστικά Θέματα
  • Λειτουργικά Θέματα
  • Γηπεδικά Θέματα

Η πρώτη μας εσωτερική ανάλυση πεπραγμένων έγινε διά της μεθόδου «SWOT Analysis». Έχει καταδείξει τις δυνατότητες, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Το πόρισμα αυτής της ανάλυσης ήδη τυγχάνει διοικητικού χειρισμού στο ύψιστο επίπεδο.

Μας έχει λυπήσει αφάνταστα το γεγονός ότι σε θέματα γηπεδικών εγκαταστάσεων καθώς και ρουχισμού, δεν αρθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Η φράση αυτή εκφράζει πλήρως την πραγματικότητα στο πλαίσιο της αυτοκριτικής μας. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους γονείς, παρακαλούμε όπως αποδειχτείτε τις απολογίες μας για την όποια καθυστέρηση στην ανταπόκρισή μας στα άνω δύο θέματα και για την ταλαιπωρία που έχετε υποστεί.

Λίαν συντόμως τα θέματα θα διευθετηθούν και να είστε σίγουροι ότι δεν θα επαναληφθούν.

Σχετικά Νέα