Απολογισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (φωτογραφίες)

Απολογισμός Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (φωτογραφίες)

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ανόρθωσις Αμμοχώστου, σήμερα 30 Απριλίου 2019, επικύρωσε το Υπόμνημα Εισηγήσεων που έχει καταθέσει μέσω της Τριμελούς Επιτροπής ο κ. Χρήστος Πουλλαΐδης.

Επιπρόσθετα, έχει εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου όπως εντός επτά (7) ημερών καταλήξει σε συμφωνία επιστροφής των 235.800 μετοχών στον κ. Πουλλαΐδη μαζί με οποιεσδήποτε αναδιαρθρώσεις χρήζει η συμφωνία διαχείρισης, σύμφωνα με το πιο πάνω υπόμνημα και τον καλεί να αναλάβει τη διοίκηση της Εταιρείας. Η συμφωνία θα τεθεί ενώπιον νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Επιπλέον, δεσμεύεται ότι τα μέλη της θα συνδράμουν εμπράκτως στις προσπάθειες των Διοικητικών Συμβουλίων Σωματείου και Εταιρείας και του κ. Χρήστου Πουλλαΐδη για την εξεύρεση επενδυτών οι οποίοι να συνεισφέρουν στη νέα προσπάθεια που ξεκινά. Τέλος εκφράζει την αισιόδοξη πεποίθηση, ότι από σήμερα αρχίζει μια καινούρια εποχή για την Ανόρθωση!

Σχετικά Νέα