Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

ΓΙΑΝΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΛΛΗΣ

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος/

ΠΑΝΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος/

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΟΥΛΛΑΣ

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος/

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΡΑΣ

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος/

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΦΟΡΗΣ

Υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος/